Urząd Gminy w Obszy

Gmina Obsza - odwiedź jej ObszaR


Gminna Strażacka Orkiestra Dęta           z Obszy jest stosunkowo młodym zespołem.  Jej początki sięgają 2006 roku, kiedy to z inicjatywy Pani Bożeny Bednarczuk zaczęto organizować  lekcje nauki gry na instrumentach dętych. Prowadził je od początku Pan Wojciech Baszkiewicz, który został także kapelmistrzem nowopowstałej orkiestry.

 


Członkami orkiestry są  głównie mieszkańcy gminy Obsza i obecnie liczy ona 23 osoby, z których większość stanowi młodzież. Naszą orkiestrę usłyszeć można podczas uroczystości kościelnych                     i patriotycznych, a także podczas imprez kulturowych organizowanych przez Ośrodek Kultury. Ponad to Orkiestra Dęta z Obszy koncertuje poza granicami naszej gminy, reprezentując ją na różnego rodzaju przeglądach i festiwalach o szczeblu powiatowym, międzypowiatowym, a także ogólnopolskim.

Mimo dość krótkiego stażu nasi muzycy zdążyli już odnieść pewne sukcesy. Należy tu wspomnieć m. in.:

 

III miejsce na Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polichnie (2010 r.)

Specjalna Nagroda Wojewody Lubelskiego na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Potoku Górnym (2011 r.)

V miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Łukowie (2011 r.)

II miejsce na Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polichnie (2011 r.)

IV miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Biłgoraju (2012 r.)

 

Orkiestra wciąż się rozwija poszerzając swój repertuar oraz szkoląc kolejnych młodych muzyków. Wszystkich chętnych zapraszamy.


Kontakt

Urząd Gminy w Obszy

Obsza 36

23-413 Obsza

tel.: (0-84) 689-10-02

(0-84) 689-10-17

(0-84) 689-10-45

fax: (0-84) 627-34-09

 

e-mail: sekretariat@obsza.pl