Urząd Gminy w Obszy

Gmina Obsza - odwiedź jej ObszaR

Gmina Obsza jest Gminą typowo wiejską leżącą na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, który jest geograficzą częścią Kotliny Sandomierskiej. Administracyjnie gmina Obsza leży w południowo-wschodniej części powiatu biłgorajskiego,                w województwie lubelskim, na szlaku komunikacyjnym Tarnogród Cieszanów, przy granicy z województwem podkarpackim od wschodu i południa. Sąsiaduje z gminami: Tarnogród, Łukowa, Susiec (woj. lubelskie) oraz Stary Dzików, Cieszanów, Narol (woj podkarpackie).

Większość terenu gminy (113 km2) zajęta jest przez użytki rolne. Dużo mniejszą część stanowią lasy i sady. Przez naszą gminę przepływają 4 rzeki - Tanew, Wirowa, Lubień i Złota Nitka.

Na koniec 2011 roku liczba ludności gminy wynosiła 4439 osób, zamieszkujących 6 miejscowości, podzielonych w sumie na 8 sołectw: Babice, Dorbozy, Obsza, Olchowiec,   Wola Obszańska i Zamch. W każdej z tych miejscowości istnieją jednostki OSP wyposażone w nowoczesny sprzęt gaśniczy. Wszędzie też, oprócz Dorboz, znajdują się szkoły podstawowe, a w Obszy dodatkowo funkcjonuje gimnazjum.

Ze względu na bardzo czyste środowisko gmina Obsza jest terenem atrakcyjnym turystycznie, choć świadomość o tej atrakcyjności musi się jeszcze zwiększać, bo bez niej rozwój nie będzie możliwy. Aczkolwiek od kilku lat widać stopniowy progres w tej materii, gdzyż poprawia się baza gastronomiczno noclegowa, na popularności zyskuje czerwony szlak rowerowy Obsza - Zamch - Borowe Młyny- Borowiec - Olchowiec - Dorbozy - Obsza, a także spływy kajakowe po Tanwi.

 

Historia

Geografia


Kontakt

Urząd Gminy w Obszy

Obsza 36

23-413 Obsza

tel.: (0-84) 689-10-02

(0-84) 689-10-17

(0-84) 689-10-45

fax: (0-84) 627-34-09

 

e-mail: sekretariat@obsza.pl